► гр. Пловдив, ул. Рая 8    |     ☎ 0882 039 878    |    ✉ klinikausmivka@mail.bg   |    Работно време: Понеделник - Петък: 09:00-19:00 ч.   |   Събота / Неделя: почивен ден 

Общи условия

ДЕНТАЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА ПОД ОБЩА АНЕСТЕЗИЯ В

ДЕТСКА ДЕНТАЛНА КЛИНИКА УСМИВКА –

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

Уважаеми родители,

Екипът на Детска дентална клиника Усмивка представя на Вашето внимание един общ план за дентално лечение под обща анстезия. Прочитайки го, Вие ще се запознаете с правилата и условията, при които ще бъде лекувано Вашето дете. Вероятно, някои от описаните условия няма да се отнасят за Вашето дете, а също така е вероятно част от негови специфични нужди да не са упоменати. Цялата специфика и конкретност на лечението на Вашето дете ще Ви бъдат представени в индивидуален лечебен план.

Екипът на Детска дентална клиника Усмивка разчита на сътрудничеството и доверието на родителите/настойниците на децата, на които предстои дентално лечение под обща анестезия. Това е важно условие за крайния успех.

Моля, прочетете тази информация, за да научите повече за този начин на лечение и как Вие може да помогнете.

 

Обща информация за общата анестезия и детската дентална медицина

 

* Детето Ви ще получи обща анестезия, за да може да бъде проведено лечение на неговите зъби. Това се е наложило, защото конвенционалното дентално лечение не е било успешно и/или е невъзможно. Показанията едно дете да бъде лекувано под обща анестезия са от различно естество, но могат да бъдат обобщени като „невъзможност да бъде проведено конвенционално дентално лечение“:

  1. Деца с увреждания – физически, умствени и други медицински проблеми.
  2. Крайно негативни и страхливи деца, чието лечение не може да бъде отложено и които не се поддават на други поведенчески техники.
  3. Деца, при които лечението под обща анестезия се явява защита на крехка психика.
  4. Деца с нужда от дентално лечение, при които локалната анестезия е неефективна поради остри възпалителни процеси, анатомични аномалии, алергия, страх от инжекции.

Най-честите причини за лечение под обща анестезия са нуждата от голямо по обем лечение и поведенчески проблеми от всякакъв характер, а най-често се лекуват деца под 10- годишна възраст. Много се коменират и „ятрогенните причини“ /причинени от лекар/зъболекар/, водещи до обща анестезия: неправилен подход при първо посещение в кабинета; надценяване на детския потенциал; нереалистични цели за даденото посещение; неуспех в овладяването на болката и др.

 

* Вашето дете ще „спи“ повреме на процедурите и няма да има спомен от тях.

 

* Има специални правила и изисквания, които Вие трябва да спазвате вкъщи преди общата анестезия: режим на прием на вода и течности; режим на хранене.

 

* Такива правила и някои забрани има и след процедурите.

 

* Налага се да планирате предварително деня, в който ще се проведе лечението, защото ще останете в клиниката, докато напускането й не стане напълно безопасно за детето.

 

 

 

Обща анестезия за дентално лечение на деца

 

Решението за дентално лечение под обща анестезия е взето, за да бъде детето спокойно и да се чувства комфортно по време на денталното лечение. Детето е релаксирано и спи, не чувства никаква болка и няма спомен за проведените дентални процедури.

 

 

Подготовка за дентално лечение под обща анестезия:

 

Анестезиологична консултация – на среща със специалиста по анестезиология и интензивно лечение ще се проведе беседа, на която ще бъдете запознати с естеството на общата анестезия изобщо и конкретната обща анестезия за Вашето дете, както и с алтернативите на обща анестезия и евентуалните рискове.

* Ще бъдете разпитани за подробности за здравословното състояние на Вашето дете - евентуални алергии, придружаващи заболявания, операции и/или други лечения.

* Въз основа на получените данни ще Ви бъдат назначени изследвания и консултации, които да уточнят здравословното състояние на детето. Обръщаме Ви сериозно внимание, че това е най-важната мярка да се намали до минимум риска от обща анестезия. Затова разчитаме на Вашето отговорно съдействие.

* При тази среща Вие ще получите телефоните и електронните адреси на клиниката. Моля, при всички случаи на поява на нови оплаквания и/или симптоми (общи или дентални) да бъдем своевременно информирани!

* 48 часа преди денталното лечение, моля да се обадите на телефоните на клиниката, за да потвърдите готовността за лечение. При появата на непредвидени трудности ( от здравен или друг характер) моля също да ни информирате!

* Ако не получим обаждане от Вас 48 часа преди лечението, ще считаме това за отказ за лечение и ще предоставим определения по-рано за Вашето дете час на друг пациент.

* В деня преди лечението, детето Ви ще приема всекидневната си диета. Приемът на твърди храни, мляко, сокове и др. небистри течности, дъвки, бонбони и др. трябва да се преустанови до 24 часа през нощта. Ако през нощта детето пие вода, това е позволено до 4 часа сутринта (само вода!). След това, приемът на вода се преустановява. Ако детето приема специфично лечение за съпътстващо заболяване, можете да го приложите, освен ако изрично не ви е наредено да го спрете. Моля, почистете зъбите на детето след вечеря.

* Ако посочените изисквания не са спазени и детето е приело някакви храни или течности, рискът от обща анестезия от минимален става много висок. Абсолютно необосновано е провеждане на планово лечение с обща анестезия на пълен стомах. Затова лечението ще бъде отложено за друга дата.

* Специална подготовка – ако детето Ви страда от неврологично, психологично и/или друго заболяване, то може да бъде насочено и към съответните специалисти, които да дадат своето мнение относно естеството и тежестта на разстройството, предварителната подготовка, допълнителни мероприятия и т.н. Тези съвети ще бъдат използвани в периода на подготовка , а понякога и в следоперативния период. Всичко това се прави за повишаване сигурността на лечението.

 

 

 

Провеждане на общата анестезия

 

Детето постъпва в Клиника Усмивка, придружено от двамата родители. Във всички други случаи на придружители е необходимо нотариално заверено пълномощно от родителите.

При приемането трябва да представите следните документи: здравно-осигурителна книжка на детето; резултати от назначените изследвания; проведени консултации с други специалисти, ако има такива; бележка от педиатъра на детето, че е „клинични здраво“; попълнена и подписана Декларация за информирано съгласие.

Общата анестезия ще бъде съобразена с физиологичните и психологичните особености на Вашето дете, с неговия зъбен статус и съответния обем работа, с евентуалните придружаващи заболявания и състояния. Подборът на упойващи вещества се определя от една страна от комфорта на пациента / да не усеща болка/, а от друга – от изискването за максималто щадене на детския организъм. За целта се използват сънотворни и обезболяващи вещества – сами или в комбинация, които се прилагат при децата под формата на мускулни, венозни инжекции или през устата. След като детето се успокои и е полузаспало, ще му бъде поставен абокат – това е малка игла във вената, най-често на ръката, която осигурява венозен път. Това е задължително условие и начин за даване на обща анестезия. През цялото време на анестезията ще бъдат следени жизнените показатели на детето: пулс, кръвно налягане, сатурация /насищане на кръвта с кислород/ и др.

Ако във връзка с предстоящите лечебни дейности е необходимо потискане на определени рефлекси, детето ще се релаксира. След тези дейности, детето няма да усеща болка по време на процедурите. Също така, няма да има никакъв спомен от тях.

Наблюдаването на въвеждането в анестезия на Вашето дете, със сигурност не е приятно преживяване. Децата усещат родителската тревога и напрежение. За да бъдете полезни с присъствието си на Вашето дете, трябва да опитате да сте спокойни и да окуражавате детето. Ще Ви дадем няколко идеи затова: може да донесете любима играчка/възглавничка/одеалце на детето; говоренето с детето трябва да е с тих глас и спокоен тон, прегръдка ще помогне също.

Най-важната причина, Вие да присъствате при въвеждането на детето в анестезия е, за да му помогнете. Все пак, сигурността на Вашето дете е наша първостепенна грижа. Цялото внимание на медицинския екип трябва да се фокусира върху Вашето дете.

 

Събуждане и възстановяване

 

* Вашето дете ще се събуди в операционната зала. След стабилизиране на жизнените показатели и съзнанието, то ще бъде изведено при Вас в стаята за наблюдение. Там процесът по възстановяване ще продължи, като се преминава от етап на негативизъм към постепенно възстановяване. Последователно се предприема: постепенно повдигане на тялото,

постепенно приемане на вода до достигане на стабилно състояние за изписване.

* Възстановителният период е под наблюдението на медицинския екип. От изключителна важност е да спазвате стриктно напътствията , които ще ви бъдат дадени. Това осигурява по-гладкото и безпроблемното възстановяване на детето. Ако се нуждаете от нещо, винаги можете да извикате екипа с монтирания в стаята звънец.

* Продължителността на периода на възстановяване зависи от продължителността на обща анестезия, естеството на денталното лечение, физиологичните и психологичните особености на дедето. За всеки пациент този период може да е различен.

* При напускането на клиниката ще получите документи за проведеното лечение и инструкции за поведение вкъщи. За Вашето дете ще бъде създадена специална профилактична програма за предпазване от заболявания на зъбите.

* Детето напуска клиниката, когато е в степен на контактност и адекватност, съобразени с предоперативното му състояние; когато двигателната му активност е нормална или леко забавена; когато жизнените му показатели са стабилни. Времето за напускане на клиниката се определя от специалиста по анестезиология.

 

 

Грижи за детето след прибиране вкъщи

 

Вашето дете ще напусне клиниката, когато са изпълнени следните условия: 1. изпълнява елементарни движение, вкл. бавна походка; 2. детето е контактно и адекватно, съответно на предоперативното му състояние; 3. детето няма гадене и повръщане; 4. детето е приело вода в количество, определено от анестезиолога.

 

Възможно е, непосредствено след лечението, детето да има дискомфорт в устната кухина. По време на манипулациите, детето е получило обозболяващи медикаменти. При поява на болка, обезболяващите могат да бъдат продължени вкъщи, в дози, препоръчани от анестезиолога. Ако болката е силна, остра – моля, позвънете на предоставения Ви от Клиника Усмивка телефон.

Възможно е околозъбните тъкани, устните и лигавицата на устната кухина на детето да са оточни и травмирани. В такъв случай може да поставите студен компрес за по-бързо възстановяване.

Захранването на детето трябва да е внимателно, най-добре след проявено желание за ядене. Препоръчителни са меки, полутечни храни в малки дози, със стайна температура. Да се избягват тежки и/или пикантни храни.

Ако детето има температура около 37.2 – 37.4 градуса, може да дадете обичайните медикаменти – Нурофен, Панадол.

Всеки пациент, получил обща анестизия, преминава през период на затруднена преценка и удължено време на реакция, дори когато субективно се чувства съвсем добре. Препоръчително е, 24 часа след обща анестезия, детето да се въздържа от игри и други занимания, изискващи повишена концентрация. Също така, добре е детето да бъде под подстоянно наблюдение от възрастен.

 

Кога да се потърси лекарска помощ?

 

Когато има нещо в състоянието на Вашето дете, което ви безпокои, моля, позвънете на телефоните на клиниката. Причина да се обадите може да бъде:

висока температура, над 38 градуса

продължително кървене от венците и/или от раните на извадени зъби

силна болка и/или оток

няколкократно повръщане

Ако детето Ви има някой от изброените симптоми, може за позвъните независимо от часа и/или почивните дни.

 

Усложнения и рискове от обща анестезия за дентално лечение

 

Анестезиологът в Детска Дентална Клиника Усмивка взема всички необходими мерки и стриктно спазва преданестезологичния и анестезиологичен протокол, вкл. екипировка и оборудване, правилен индивидуален подбор на средства и метод за обща анестезия, внимателно следене и мониториране на пациента преди, по време и след общата анестезия. По този начин значително се намалява вероятността от усложнения до приемлива и незначителна честота, но не е възможно да се премахне изцяло. В световната литература съществуват данни на различни автори, които докладват за усложнения от обща анестезия за дентално лечение при 0 – 1.42 % от пациентите. Най-честите усложнения са:

гадене и повръщане.

Появават се в ранния следоперативен период, ако на детето се позволи да се движи безконтролно, а не лежи спокойно; ако на детето, по невнимание, е позволено да приеме течности и/или храна предоперативно;

Поддържане на лека температура /субфебрилна/ - 37.2 – 37.4 градуса в следоперативния период.

Възпаление и/или травматични лезии на лигавицата на устата и гърлото.

 

Според научната литература сериозните усложнения от обща анестезия за дентално лечение има при 0.13 – 0.45% от пациентите. Те са: а/. тежки алергични реакции. Нашата клиника разполага с необходимите апаратура и медикаменти са справяне с алергични реакции. При някои пациенти може да се наложи предоперативно тестуване за анестетици и/или предоперативна медикаментозна подготовка. б/. малигнена хипертермия. Това е рядко /0.06-0.002%/ генетично-обусловена чувствителност към определени фактори. в/. стеснение на дихателните пътища от секрети и чужди тела. По време на общата анестезия, нашите пациенти са под постоянно наблюдение от специалист и апаратура. Внимателното наблюдение, както и професионалната работа на лекарите по дентално медицина са начините за избягване на това усложнение.

 

Алтернативи на общата анестезия за дентално лечение – виж Алтернативи на денталното лечение под обща анестезия.

 

 

Дентално лечение на деца под обща анестезия

 

Подготовка

Тя включва предварителен преглед от дентален лекар. Бихме искали да Ви обърнем внимание, че предвид особеностите на децата-кандидати за лечение под обща анестезия, този преглед не винаги е съвсем точен. По преценка на лекарят по дентална медицина се назначават рентгенови снимки: секторни /на 1 или 2 зъба/ или панорамни – на всички зъби. След прегледа и разчитането на рентгеновите снимки, зъболекарят има доста голяма яснота относно заболяванията на зъбите на детето. Това дава възможност да се планира продължителността и вида на провежданото лечение с голяма точност. Окончателната диагноза на всеки един зъб, обаче, се поставя в процеса на лечението. Ако тя се различава с предварителната, Вие ще бъдете своевременно уведомени.

Предварителната подготовка може да включва антибиотична профилактика /при деца със сърдечни заболявания/; локално приложение на антисептици и др. лекарствени средства.

 

Провеждане на денталното лечение

Протоколът за дентално лечение под обща анестезия в Клиника Усмивка е следният:

 

Лечението се извършва в 1 сеанс при условие, че обемът на патологията /брой увредени зъби със съответните диагнози/ е съотносим към времетраенето на общата анестезия, според Медицинския стандарт за обща анестезия в извънболничната помощ. Ако броят на увредените зъби е твърде голям и поставените диагнози изискват по-продължителни манипулации, се планира лечение в два или повече сеанса, в засисимост от нуждите.

Денталното лечение на всяко дете се провежда в обем и начин, решен от лекаря по дентална медицина, съобразен с добрата детска дентална практика и нуждите на конкретното дете. Напълно възможно е, в процеса на лечение да се наложи промяна на предварителния лечебен план, както и обема на планираното лечение, за което родителите своевреминно се уведомяват.

Денталното лечение под обща анестезия включва всички видове лечебни и профилактични дейности, а именно: лечение и пломбиране на увредените зъби; кореново лечение на временни и постоянни зъби; вадене на зъби; поставяне на силанти; гингивални корекции /корекции на венеца/, френулотомии, /при къси юздички на езика и устните/, възстановяване на фрактурирани /счупени/ зъби.

Денталното лечение под обща анестезия се провежда по протоколи и в съгласие с най-добрата световна дентална практика.

Детска дентална Клиника Усмивка е оборудвана изцяло за деца, съгласно Стандарта по Детска дентална медицина и разполага с цялата необходима апаратура, инструментариум и консумативи.

Лечението и възстановителните процедури на детските зъби се извършват с висококачествени материали, използвани по показания, а именно: фотополимерни стъкленойономерни цименти, компомери, композити, калциевохидроксидни препарати, фибровлакна и щифтове, реминерализиращи и флуорни препарати за локална профилактика.

 

 

Рискове при дентално лечение под обща анестезия.

 

Те не са по-различни от рисковете при конвенционалното дентално лечение, а именно: усложнение след лечение, основно на възпалителните заболявания на нерва на зъба, които се

изразяват в подуване, оток, фистула. Възможно усложнение е и отчупване/счупване на изградената част на силно разрушени зъби.

Рисковете могат да бъдат сведени до минимум при добро планиране, добра диагностика, основаваща се на данни от родителите, клиничните наблюдения на лекаря по дентална медицина и провеждане на необходимите параклинични изследвания, напр. рентгенови снимки, както и при спазване на инструкциите, които родителите получават след лечението.

 

 

Алтернативи на денталното лечение под обща анестезия

 

Такива съществуват, но не във всички случай са приложими.

 

В денталната литература и практика се посочва дентално лечение на деца чрез т.нар. „физическо обуздаване“. Това означава физическо фиксиране на детето към стола и принудително отваряне на устата с различни пособия. Трябва да се отбележи, че този метод може да се приложи само при спешни състояния, които го налагат и е неприемлив при много увредени зъби. Трябва да се има предвид и непредсказуемите усложнения от психогенен характер.

Друга алтернатива на общата анестезия са т.нар. техники „условие без избор“. Те също са свързани с физически дискомфорт на децата, който се използва като похват за съсредоточаване на вниманието на детето. Неприложими са при малки деца и деца с увреждания.

 

 

Контролни прегледи след дентално лечение под обща анстезия

 

Датата на първият контролен преглед след дентално лечение под обща анестезия се определя при напускане на клиниката.

Честотата на следващите контролни прегледи се определя спрямо възрастта, нововъзникнали кариеси, ефективност на профилактичната програма, наличие на общо заболяване и др.

 

 

Уважаеми родители,

Детското дентално лечение под обща анестезия осигурява на Вашето дете:

 

Дентално лечение без болка. Болката е тежък симптом, неминуем спътник на денталното лечение. Нейното преживяване в детска възраст може да остави отпечътък върху качеството на целия живот.

Липса на травмиращи спомени от дентално лечение.

Бързо и адекватно решени проблеми с много увредени зъби.

Възможност за позитивиране на поведението на детето в бъдеще. Когато детето осъзнае, че проблемите в устата му вече са решени, когато всекидневния дискомфорт и болки вече ги няма, когато храната е станало по-вкусна, а миенето на зъбите е приятно, тогава влизането отново в зъболекарския кабинет няма да е ужасно преживяване. В този момент, прилагането на различни позитивиращи и мотивиращи психологични техники е важно и наложително.