► гр. Пловдив, ул. Рая 8    |     ☎ 0882 039 878    |    ✉ klinikausmivka@mail.bg   |    Работно време: Понеделник - Петък: 09:00-19:00 ч.   |   Събота / Неделя: почивен ден 

Декларацията на ООН за правата на хората с увреждания от 1975 г., използва понятието „човек с увреждане” като определение за: „всеки човек, който не е в състояние самостоятелно, изцяло или частично, да осигури нормалното си лично и/или социално съществуване поради дефицити във физическо или ментално отношение, които са вродени или придобити”.

Травмите на временните зъби са стресов момент за детето и неговите родители. В голяма част от случаите това е първото посещение на детето при зъболекаря.

Пик на травмите на временните зъби се отбелязва на:

около 1 година – моментът на прохождането на детето.

от 1 година и половина до около 3 години – период на голяма подвижност на детето и все още незряла координация.

 

Най-често се засягат горните резци на детето, по-рядко – долните. Момчетата с травмирани временни зъби за почти двойно повече от момичетата.

Травмите на временните зъби на децата варират като тежест, наличие на болки, последствия за постоянните зъби.

Напълно възможно е, непосредствено след удара да няма никакви забележими промени, а такива да настъпят в по-късен период. Обикновено, в такива случаи се наблюдава потъмняване на травмирания зъб.

Потъмняването се дължи най-често на прекъсване на кръвоснабдяването и инервацията на зъба. Специалистът по детска дентална медицина преценява дали лечението на травмирания зъб трябва да се проведе веднага или се налага изчакване за известен период от време.

 

В други случаи, зъбът също е запазил целостта си, но е леко изместен и има леко кървене от венеца.

При този случаи се изготвя лечебен план, включващ локални антисептици, антибиотичен курс, при необходимост, регулярни визити за проследяване.

 

Когато е нарушена целостта на временния зъб и има липсващи фрагменти, говорим за „фрактура“ /счупване на зъба/. При счупването, най-важното е, дали е засегнат нервът на зъба или не.

 

Фрактура без засягане на нерва:

преди и след лечение

 

 

Случаите на засегнат нерв са доста по-тежки и изискват по-продължително лечение.

 

Фрактура със засягане на нерва – преди и след лечение:

Фрактура със засягане на нерва на долен резец:

Друг вид травми на временните зъби за „избиването“ и „вбиването“. При първият случай, зъбът го няма в устната кухина и неговата костната алвеола е празна.

Вбиването е по посока на корена на временния зъб. Може да е частично, т.е. част от зъба да се вижда в устната кухина и пълно – зъбът е „потънал“ изцяло.

При тези случаи, възможността за механично увреждане на зародиша на постоянния зъб, е значителна.

 

(нарушение на минерализацията на постоянен централен резец, след вбиване на едноименния временен резец)

 

Възможно е вбитият временен зъб да започне да „пониква“ наново, след време. Възможно е обаче, това да не се случи и тогава се налага неговото „издърпване“ до положението, в което е бил преди травмата.

Понякога временните резци са отслабени от друго заболяване и лесно стават жертва и на по-незначителни травми. Такъв е случаят при децата с Кариес на ранното детство. Зъбите са кариозно разрушени, деминерализирани и неустойчиви на механични натоварвания.

 

 

 

 

 

 

 

Все още, надявам се не толкова често, може да чуете: “ Защо ще ги лекувате млечните зъби, нали ще се сменят?“ За голяма жалост, случва се тази реплика да бъде казана и от професионалисти – зъболекари.

 

Временните зъби остават в устата на детето средно около 8-9 години. Това е период на бърз растеж, бързо физическо, психическо и емоционално развитие.

Усвояването на храната започва в устната кухина, като началото е правилното й сдъвкване. Затова са необходими здрави зъби. Увредени и болни зъби водят до отказ от храна, до предпочитане на меки и пасирани такива. А това утежнява ситуацията, защото перспективата пред зъб, дори и здрав, който не работи не е добра.

От друга страна – преживяни болки в ранна детска възраст повлияват психическото и емоционалното развитие на детето. То започва да свързва храната и миенето на зъбите с болка и това го кара да ги отбягва. Има и парадоксални ситуации. Ако детето при първо посещение в зъболекарския кабинет не е получили адекватна помощ и отношение, то може да крие от родителите си, че някое зъбче го боли.

Редица научни проучвания безспорно доказват, че децата с голям брой увредени и нелекувани временни зъби, изостават на ръст и тегло, в сравнение със връстниците си със здрави зъби. От друга страна, след излекуването на зъбите се наблюдава феноменът catch-up growth“ , т.е. бързото „наваксване“ и догонване на връстниците.

 

 

Връзка между заболяванията на временните и постоянните зъби

Снимка 1.

Макар разглеждането на рентгенови снимки да е работа на професионалисти, показвам ви тази снимка, която е популярна под името „панорамна“. Тя е на дете на 4 години и половина. По-любознателните веднага ще забележат „двата реда“ зъби. Временните са в устата на детето, а постоянните , под формата на зародиши – в горната и долната челюст. Обърнете внимание в каква близост са розположени корените на временните зъби до зародишите на постоянните.

Снимка 2. /череп/

На тази снимка е изобразен модел на развитието на зъбите на дете на около 5 години. На нея също може ясно да се види близостта на корените на временните зъби със зародишите на постоянните.

Снимка 3.

Голяма фистула, разположена в областта на втория временен кътник

Едно от честите усложнения при нелекуваните зъби са възпалителни зъболявания в областта на корените на временните зъби. Често, процесът навлиза в околокореновото пространство , в челюстната кост. Външната изява на това е или подуване на бузката на детето /абсцес от зъбен произход/ или появата на гнойна фистула /“пъпка“/ на венеца в областтa на болния зъб.

Снимка 4.

Това е изваденият зъб, причинил фистулата от сн.3. Стрелките показват големия, дифузен гранулом, обхванал единия корен.

Снимка 5.

Понякога, възпалителният процес в корените на временните зъби разрушава невъзвратимо зародиша на постоянния зъб.

Снимка 6.

В други случаи се уврежда емайла на постоянния зъб.

 

Връзка между заболяванията на временните зъби и общото здраве на детето

 

В медицинската наука и практика, връзката между заболяванияна на зъбите /временни и постоянни/ и общото здраве на детето е безспорно доказана:

 

 • връзка между бактериите в устната кухина и бактериалния ендокардит
 • връзка между бактериите в устната кухина и гликемичния контрол при диабет
 • връзка между заболяванията в устната кухина и сърдечно-съдовите заболявания
 • връзка между бактериите в устната кухина и пневмония
 • връзка между бактериите в устната кухина и бъбречната недостатъчност
 • връзка между бактериите в устната кухина и възпалителни заболявания на ставите и опорно-двигателния апарат.

Част от описаните връзки намират обяснеие във „фокалната инфекциозна теория“. Вероятно сте чували „търсене на фокус“. Фокусите от зъбен произход са често срещани.

Какво означава това? Устата, увредените зъби в частност, е резервоар на бактерии. Чрез кръвоносната система, тези бактерии могат да причинят инфекции на отдалечени от зъбите и устата места.

 

 

 

                                                                               Доцент Емилия Илиева, доктор

 

 

 

 

 

 

 

Самото наименование на заболяването предопределя първият проблем, с който се сблъскват стоматолози и родители. И той е ПОВЕДЕНЧЕСКИЯТ.

Ранната детска възраст има своите психо-емоционални характеристики. И те са:

 • До 11/2 - 2 г., детето е все още бебе, което спи 1-2 пъти дневно.
 • Сътрудничещо поведение и търсещият причина въпрос “защо?” не са присъщи.
 • Не е в състояние да разбере важността на поведението при дентално лечение.
 • Средни и продължителни по време лечебни процедури надхвърлят възможностите за възприемане.

Възможностите на позитивно настроеното дете във възрастта 1- 3 години, включват лечението на един повърхностен до среден кариес. Прегледът може да се проведе в прегръдката на родител. Лечението на дълбоки кариеси, както и на техните усложнения, надхвърля възможностите за възприемане.

Обикновено, страхът на детето от зъболекар и степента на негативизъм се определя чрез тестове от клиничната психология, специално разработени за дисциплината детска дентална медицина. Децата до 3 години, обаче, не подлежат на такова тестване, поради посочените вече причини. Както се казва, те са извън класацията.

Възможни са два „поведенчески“ подхода при лечение на дете с ЕСС под 3-годишна възраст:

 • Физическо обуздаване – т.нар. „стискане“ на стола от родители и медицински персонал. Носи твърде много рискове: некачествено лечение, психологичен срив на детето, поява на заекване и/или нощно напикаване впоследствие. Този подход е особено неприемлив, ако увредените зъби са голям брой.

 • Обща анестезия за целите на денталното лечение. Денталното лечение, както и всяка друга медицинска манипулация, свързана с болка и психически стрес, изисква адекватно обезболяване. Практическата невъзможност от поставянето на местна упойка при много малки деца, прави общата анестезия единствена алтернатива. Като клиника с най-дългогодишен опит в този вид лечение ние добре познаваме притесненията на родителите и техните колебания. Професионализмът на работещите в клиниката е този, който слага на везните ползата и вредата. И решението се взема винаги в полза на детето.

Целите на лечението на ЕСС:

 • Предотвратяване на болка и дискомфорт
 • Предотвратяване на инфекция
 • Предотвратяване на негативно отношение и промотиране на важността на доброто орално здраве
 • Добра дъвкателна функция и естетика
 • Предотвратяване на кариеса на постоянните зъби, осигурявайки им добра орална среда
 • Предотвратяване на ортодонтски аномалии

Лечението на детските зъби, засегнати от ЕСС, се извършва по класическите методи за лечение на временните зъби. Съвременните материали за лечение и възстановяване позволяват да се постигнат както трайни функционални резултати, така и естетика. Добрата им адхезия позволява пестелива обработка на твърдите зъбни тъкани.

 • Материалите за възстановяване, с които работим в Детска дентална клиника Усмивка, са най-добрите в световната педодонтска практика – стъклено-йономерни цименти и компомери. Подходът е консервативен, с пестене на зъбни тъкани и превантивен – с направата на превантивни обтурации. Превантивните обтурации са съвременен начин за възстановяване на зъбните структури – обтурира се само засегнатата от кариес част на зъба, а останалата се защитава със силант.

Превантивна обтурация преди и след:

 

Лечението на ЕСС е само крачка в правилната посока за възстановяване на зъбните структури в устата на детето. Неотменна част от лечението е последващата профилактика, целяща да промени оралната екосистема от патология към норма. Това е продължителен процес, в който специалистите от Клиниката участват заедно със заинтересованите родители.

Преди и след цялостно възстановяване на горен десен квадрант (дете на 2год.9м.):

 

 

Page 1 of 2

Детска дентална клиника Усмивка е спонсор на малките шампиони PLOVDIV CITY и се грижи за техните здрави усмивки!

1