► гр. Пловдив, бул. "Санкт Петербург" 38    |     ☎ 0882 039 878    |    ✉ klinikausmivka@mail.bg   |    Работно време: Понеделник - Петък: 09:00-19:00 ч.   |   Събота / Неделя: почивен ден 

Първият въпрос, който възниква при част от родителите на деца с Кариес на ранното детство е: „Трябва ли да се лекуват временните зъби на детето?“

През годините съм чувала редица вариации на тази тема, вкл. и от зъболекари и педиатри. Ето част от тях:

„Защо да се лекуват след като ще се сменят?“

„Оставяме зъба отворен /след като детето се е подуло/, за да пази място на постоянния“

„Пломбите на временните зъби винаги падат, затова не се лекуват“

„Няма връзка между болните временни зъби и постоянните зъби на детето“

„Временните зъби нямат корени, затова не могат да се лекуват“...........

 

Като остро и разрушително заболяване, Кариесът на ранното детство нанася редица вреди на растящия детски организъм. Ето някой от тях:

 

Децата не се хранят пълноценно, защото не могат да дъвчат и поради това, по-голямата част от тях изостават на ръст и тегло.

Децата боледуват по-често поради наличието на хронични възпалителни процеси в устната кухина.

Болките правят детето тревожно.

Социалните контакти на детето са затруднени поради лоша визия.

Възникват фонетични проблеми поради липсващи и/или разрушени предни зъби.

Хроничните възпалителни заболявания на корените на временните зъби увреждат зародишите на постоянните.

При значително разрушение на зъбите, както и при многобройни екстракции, се губи височината на захапката, както и се поставя под въпрос развитието на челюстите.

 

Дете с нелекуван кариес на ранното детство и ревматоиден артрит, причинен от фокус от зъбен произход:

 

 

Дете с нелекуван кариес на ранното детство. Централният резец пробива на мястото на липсващия временнен резец:

 

Големият проблем при лечението на деца с Кариес на ранното детство е ДЕТСКОТО ПОВЕДЕНИЕ в зъболекарския кабинет. То трябва да е такова, че да позволи качествено лечение на зъбите, а от друга страна, крехката и незряла психика на малкото дете да не бъде наранена. Родителите и зъболекарят трябва да си дадат ясна сметка, дали предстоящото лечение е поносимо за детето, съобразно неговия личностен емоционален капацитет. Правилната преценка се прави основно от ДЕТСКИЯ ЗЪБОЛЕКАР, в чиято длъжностна характеристика са заложени познания по психология, както и оценка на тревожността и поведението на детето. Точно детският зъболекар може да направи последната равносметка – дали предстоящото лечение на зъбите, по обем и тежест на диагнозите, съответства на възможността на детето да го понесе.

Именно поведението на детето прави зъболекарите безсилни, в част от случаите. Всякакви неща са измисляни, за да се избегне истинското лечение, но все пак „да се направи нещо“ Такъв е примерът с мазането на детските зъби със сребърен нитрат. За голяма наша радост, последователната битка на нашата клиника с този средновековен метод вече дава резултати и все по-малко зъболекари го прилагат.

В по-нови времена като панацея се предлага Тут Мус, средство за реминерализация на зъбните структури.

В международен план, където положението не е по-различно от България, „научно“ се доказват методи, които не изискват почистване на зъбите, а само тяхното обличане в корони. Някои наричат този подход „революция“. Това драматично напомня зората на стоматологията, когато лекарите обвиняваха зъболекарите, че строят „златни замъци“ на бактериите т.е., че поставят златни корони върху болни зъби.

 

Възможни са няколко поведенчески подхода при лечение на Кариеса на ранното детство. Те се определят от възрастта на детето, от броя увредени зъби, от тежестта на уврежданията на зъбите, от някои личностни характеристики на детето. Тези подходи са:

 

Лечение на заболелите зъби по „конвенционален“ начин - т.е. детето сяда на стола само или заедно с родител, а зъболекарят провежда лечението на зъбите. Възможно е при спокойно дете и при 1-2 увредени зъба с по-леки диагнози.

Лечение чрез поставяне ва локална упойка в устата на детето с цел безболезнено лечение на зъбите. В повечето от случаите този подход, макар и да съществува теоретично, практически е неосъществим при деца.

Лечение на кариес на ранното детство под обща анестезия. Този подход дава възможност за пълна рехабилитация на устата на детето.

 

За да има ефикасна профилактика на това тежко заболяване на зъбите в ранна детска възраст, трябва добре да се познават факторите, които го предопределят.

На първо място, в огромния процент от случаите, това са грешки в храненето на малкото дете и заспиването на детето с неизмити зъби.

Нощта е любимото време на микроорговнизмите. „Храната“ им е доставена, слюнката, която би трябвало да „измие“ зъбите, през нощта е в намалено количество, а повече от децата спят с отворена уста. Това допълнително изсушава устата. От постъпването на въглехидратите в устата, особено на дизахаридите, до крайния продукт на дейността на микроорганизмите – киселината, минава малко време. Зъбите са оставени беззащитни и кариозният процес е готов да започне.

Вероятно ще се запитате откъде идват макрооргонизмите, които причиняват кариеса в устата на детето?

Наистина, след раждането, в устата на бебето подобни микроорганизми липсват. Колкото по-рано те се населят, толкова вероятността детето да развие кариес на ранното детство е по-голяма. А те идват от възрастните, които ги притежават в изобилие, особено тези, които имат увредени зъби. В този смисъл, целувки по устата на детето, дори и по ръчичките, не са препоръчителни.

 

И така:

 

Заспиване и/или нощно хранене с шише с биберон. Съдържанието на шишетата, са най-разнообразни – адаптирано мляко; „натурален“ сок от кутия; кисело мляко с/без захар; компот; чай с мед; студен чай; боза.....и това не е всичко, за което родителите ни съобщават. Във всички случаи се установява съдържание на захар /захароза/.

Кърмене на поискване за заспиване и през нощта. Много дискусии има по въпроса за кърменето на поискване. Две категорични становища - „за“ и „против“, като последните са привърженици на режима на хранене. Гледната точка на детския зъболекар – механизмите на увреждане на зъбите, при кърмене на поискване и заспиване на гърда, са същите които са описани по-горе. В кърмата се съдържа лактоза. Лактозата и захарозата са от една група въглехидрати, а именно „дизахариди“ и метаболизирането им в устната кухина на детето от микроорганизмите е подобно. Разбира се, в кърмата има и вещества, подтискащи образуването на киселини и защитаващи зъбите, но техният потенциал, в повечето случаи, е недостатъчен, за да стопира агресията. Науката Дентална медицина, е установила отдавна, че не количеството приети въглехидрати, а честотата на приема носят висок риск от развитието на кариес.

Неглижиране на вечерната орална хигиена на малкото дете. Дори в устата да има един, единстве зъб, той се нуждае от почистване. Най-общо казано – зъбите на малкото дете искат да заспиват и да си спят чисти. Останалата по зъбните повърхности плака е мястото, където вероятно ще започне кариозният процес.

 

З.И., 1г. 11м., кърмен на поискване и за заспиване до деня на лечението на зъбите.

ПРЕДИ:

СЛЕД:


Детска дентална клиника Усмивка стартира поредица публикации, насочени към родителите. Нашата цел е да ви запозваем с развитието на временните и постоянните зъби, с профилактичните мерки за бременната жена и за детето, със заболяванията в детска възраст, както и начините за тяхното предотвратяване и лечение. Ние следим най-новите, световни достижения и тенденции в детската дентална медицина и имаме богат клиничен опит, който искаме да споделим с Вас.

Все по-често родителите, които ни посещават, разказват една и съща история: „Още с поникването на временните зъби, започнаха да се рушат. Най-напред „побеляха“, след това станаха „кафяви“, емайлът се обелва, а след това детето падна и ги счупи“

Запознайте се със зъбите на своето дете.

Първите, резците, пробиват около 6-8 месец и до 2г.6м. - 3 години, всички 20 временни зъба са в устата. Новопоникналият зъб е с незавършена минерализация, т.е. той е по-слаб и по-бързо се разболява. Системата за защита на устната кухина е незряла и се изгражда до 3-тата година на детето. В същото това време, в устата на детето са се населили както „добри“, така и „лоши“ бактерии /стрептококи/.

  

 

 

 

Храненето на бебето и малкото дете

То е специфично и е предимно въглехидратно – голямо количество захари, включени в храни с течна или твърда консистенция, силно лепливи. Изключителна консумация на млечни продукти, плодови напитки и др.

Още специфика и защо слюнката не помага, както при възрастните.

Бебетата и децата спят много. По време на съня, слюнката е в оскъдно количество и не може за изиграе защитната си роля. Сученето затруднява слюнчения поток. Най-бързо „изсъхват“ горните резци – най-малко слюнка достига до тях, децата спят с отворена уста /устно дишане/ , а и мускулите, които държат устата затворена не са достатъчно развити.


Агресията.

Временните зъби на детето са атакувани от въглехидрати, в комбинация със стептококите от устата. Захарозата е първостепен фактор в развитието на кариеса на ранното детство. Глюкозата и фруктозата се доближават по значиммост и по способността си да  подкиселяват средата.  Има многобройни съобщения, за връзката между продължително и на поискване кърмене и кариеса на ранното детство. Към момента липсват категорични систематизирани данни, но емпиричните наблюдения показват недвусмислено наличието на такава.

Информираност по отношение на оралното здраве, здравни вярвания и поведение.

Нашите наблюдения показват, ча по-голямата част от родителите са информирани за връзката между нощните хранения, високата въглехидратна консумация и лошата хигиена с кариеса. Въпреки това, децата им са засегнати сериозно от кариес. Тези данни потвърждават становището, че здравното възпитание, само по себе си, не е достатъчно за промяна на здравното поведение.

Детска дентална клиника Усмивка е спонсор на малките шампиони PLOVDIV CITY и се грижи за техните здрави усмивки!

1