► гр. Пловдив, ул. Рая 8    |     ☎ 0882 039 878    |    ✉ klinikausmivka@mail.bg   |    Работно време: Понеделник - Петък: 09:00-19:00 ч.   |   Събота / Неделя: почивен ден 

проф. Бакърджиев

проф. Бакърджиев

Доц. Емилия Илиева
Завършил висше образование по стоматология в Стоматологичен факултет – София.
Защитил три специалности: орална хирургия, лицево-челюстна хирургия, обща стоматология.
Защитил дисертация на тема: „Дегенеративни заболявания на Темпоромандибуларната става“
Преминал през научните завания: асистент, доцент, професор.
Има над 100 публикации в България и световната литература с импакт фактор. Цитиран над 200 пъти в списания от Европа, Северна и Южна Америка, Азия, Австралия.
Има 2 самостоятелни монографии, друга под негова редакция и 4 в колектив, като едната е на английски език.
Една от монографиите (2005 г.) е под редакцията на доц. Е. Илиева на тема: “Фармакологично управление на детското поведение в стоматологичния кабинет” - пряко свързана с работа с деца. На тази проблематика има и 6 публикации-съавтор Е. Илиева.
Проф. Бакърджиев има лечебна дейност от 32 години съвместно с Доц. Е. Илиева, като извършва хирургичната част на денталното лечение на деца с придружаващи вродени и придобити заболявания.
Лечебни и научни интереси: рационализиране на денталния хирургичен протокол при лечение на деца с вродени и придобити тежки заболявания и синдроми под наркоза, оперативно лечение на вродени кисти при децата, рак на устната кухина-ранна диагностика, съвременни методи за лечение на бифосфонат асоциираната остеонекроза на челюстите при пациенти лекувани медикаментозно за костни метастази.
За информация: www.bakardjiev.info

Детска дентална клиника Усмивка е спонсор на малките шампиони PLOVDIV CITY и се грижи за техните здрави усмивки!